FŐOLDAL

2015. ápr. 6.

Elhatárolódás

Amikor megszűnt a 25 évig betöltött hivatali "pozícióm", az ismerőseim száma megcsappant.
Több évtizedes haveri, kollegiális, emberi- és munkakapcsolatok szűntek meg egyik napról a másikra. Köztük olyanok is, amiket igazán jónak, kölcsönösnek véltem.
Ezek megleptek és fájtak.
Különösen úgy, hogy ma már az ismeretség fenntartásához elég lenne egy klikkelés a Facebookon.
De idegenként megyünk el egymás mellett a világhálón is.

Beletörődtem, és az emberi gyarlóságon kívül azzal magyaráztam, hogy napjainkban általános szokás a múlt megtagadása.
Ám a napokban olyan információhoz jutottam, ami egyrészt megdöbbentett, másrészt még egy lehetséges okot, magyarázatot adhat volt ismerőseim eltávolodásához.

Íme a DJ Szövetség - Magyar Lemezlovas Egyesület elvárása tagjaitól:

(A belépéshez szükséges tagi nyilatkozat inkriminált részét kiemeltem, de egy klikkel megtekinthető az eredeti.)TAGI NYILATKOZAT

Alulírott,

név:................................................................................. művésznév:....................................................................
anyja neve:.................................................................................. sz. ig. szám:........................................................
születési hely:................................................................. idő:.................................................................................
lakcím: ……………………………………………………..
Email cím:................................................................................................ Telefon:.................................................


Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar Lemezlovas Egyesület alapszabályát megismertem és ennek tudatában rendelkezéseit elfogadom, az abban foglaltakat személyemre nézve kötelezőnek ismerem el.

Az Egyesület céljaival egyetértek, a tagdíj megfizetését vállalom.

Kijelentem, hogy lemezbemutató tevékenységemet a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, a szerzői jogok tiszteletben tartásával végzem, az Egyesület által képviselt etikai normákat tiszteletben tartom.
Az Egyesülethez és annak tagjaihoz lojális magatartást tanúsítok, ennek során a munkalehetőségeket sohasem keresem tudatosan tagtársaim rovására.

Semmilyen nyilvános fórumon, sem szóban, sem írásban nem teszek az Egyesületre, annak tagjaira, tisztségviselői nézve becsmérlő kijelentéseket; az Egyesület jó hírét semmilyen módon nem sértem meg. Az Egyesülettel kapcsolatos bármilyen kritikát kizárólag az erre a célra alkalmas fórumokon, így elsősorban az Egyesület Közgyűlésén vagy egyéb, szervezeten belüli kommunikációs csatornákon teszek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentieket bizonyítható módon megszegem, illetve nem tartom be, úgy tagságom automatikusan érvényét veszti. Utóbbi esetben az adott naptári évre befizetett tagdíjam visszafizetését kizárólag akkor igényelhetem, ha a tagság által biztosított összes kedvezmény érvénytelenítésre kerül, és a különbözeteket az illetékes szervezeteknek megfizetem. Tagsági jogviszonyom a tagdíjfizetés 6 hónapot meghaladó elmulasztása esetén is megszűnik.
Törekszem az Egyesülettel és tagjaival való minél szorosabb kapcsolatra, egymás kölcsönös segítésére.
A lemezlovas társadalom elismertségének, színvonalának emelésében, további, jobb lehetőségeinek előmozdításában minden lehetséges eszközzel együttműködöm a Magyar Lemezlovas Egyesülettel, egyben kijelentem, hogy sem az Egyesülettel, sem az általa megfogalmazott törekvésekkel szemben fellépő személyeket, szerveződéseket, tagsági viszonyom fennállása alatt nem támogatok, ezektől elhatárolódom.


Budapest, 2014. február 20.
…………………………………………………..Én nem vagyok az egyesület tagja, nem írtam alá a nyilatkozatot.
Ennek ellenére nem tettem az „Egyesületre, annak tagjaira, tisztségviselői nézve becsmérlő kijelentéseket”.
Sőt, törekedtem „az Egyesülettel és tagjaival való minél szorosabb kapcsolatra, egymás kölcsönös segítésére.”
Mégis nyilvánvalóan „azon személyek, szerveződések” egyike vagyok, akitől el kell határolódni, mert szereplője voltam az „átkos múltnak”.

Nos, az, hogy egy szakmai érdekvédelmi szervezet ilyen tartalmú követelése kinek, milyen érekét védi, az nyilvánvaló.
Az is, hogy nem segít „a lemezlovas társadalom elismertségének, színvonalának emelésében”.

Az Egyesületnek körülbelül 70 (!) tisztségviselője van.
Többségük szakmailag elismerésre méltó.
Miért nincs ennek az Egyesület munkájában, tevékenységében látszata, eredménye?
Ez is titkos?
Vagy csak a jogdíj, az évenkénti whisky-gála és az „összetartás – elhatárolódás” fontos?

A tisztségviselők és a tagok jelentős része több évtized óta a pályán van.
Köztük olyanok is, akik egy másik, korábbi szervezet égisze alatt aktív szerepet vállaltak a DJ-k képzésében, vizsgáztatásában, azaz a szakma formálásában.
Ez is méltán hozzájárult ismertségükhöz, presztízsükhöz.
Erre van, aki büszke, van, aki elhallgatja (pedig régről nem köti titoktartási szerződés, csak a jelenlegi nyilatkozat).

Az ügy személyes vonatkozásainál sokkal fontosabb, hogy a „múlt” elvetése, szembeállítása a jelennel butaság
A múlt hibáiból tanulni kell, nem újra elkövetni, a jót pedig aktualizálva hasznosítani.
Egy szakma, művészeti ág kialakulását, fejlődését megtagadni, elhallgatni vétek.
Figyelmen kívül hagyása ugyanolyan értelmetlen, mint a visszasírása.

Nem kellene kevésbé elhatárolódni?