FŐOLDAL

2014. okt. 8.

Mi az a DISCO?A "diszkó" szó hallatán mindenki másra gondol;
szórakozás, zene, tánc, buli, csaj, ricsaj, óvszer, kábszer, munka, szakma, gyakorlás, jogdíj, belépődíj, DMC, klub, dj, stb.

Vannak szavak, melyeket mindenki ismer, de a jelentése, értelmezése rendkívül eltérő.
Ilyen a disco illetve a diszkó, melynek jelentéstartama az évek során egyre bővült és sokrétű, divatos gyűjtőszóvá vált.
Azok sem lettek okosabbak, akik lexikonok, enciklopédiák, értelmező szótárak segítségével keresték az 1970, 1980, sőt, az 1990-es években; nem volt bennük a szó:


(Hasonló probléma van a -több tízezer évvel régebbi- ZENE definíciójával: nincs rá egységes, általánosan elfogadható meghatározás.  Egyes zenei lexikonban meg sem található önálló szócikként, az ismert meghatározások többsége pedig túl általános, elvont, vagy szubjektív véleményen alapul.)

Ma már más a helyzet: a bőség, sokféleség sem könnyíti az értelmezést.
A Google a "DISCO" keresésére nagyjából 44 600 000 találatot, a "DISZKÓ"-ra 1 050 000 találatot ad. (néhány másodperc alatt)!

Megállapítható tehát, hogy a DISCO -minden vonatkozásban- olyan sokrétű, hogy nem lehet egy általános definícióval megragadni. Leggyakoribb asszociációja: szórakozóhely, zene és tánc. 
(Ebből adódóan a diszkóban (is) dolgozó disc jockey tevékenysége, munkája sem határozható meg egyszerűen.)

A "disco" néhány jelentése, értelmezése 

A „disco” szó a francia discothèque rövidítése.

Gyűjtőszóként a jelentése, értelmezése alapvetően kétféle lehet:
 1. disco, disco club, discotheque (nightclub, dancehall, dance palace, ballroom), diszkó: olyan szórakozóhely, klub, ahol a közönség elsősorban disc jockey által szolgáltatott (mixelt, bemutatott) zenékre táncol.
  Alkalmanként zenekarok, énekesek élő (live) vagy playback fellépésére is sor kerülhet.
 2. önálló zenei műfaj (discozene), valamint a tánczene, illetve az elektronikus zene egyik szerteágazó irányzata.


disco  
n. pl. dis·cos
1. A discotheque.
2. a. Popular dance music, especially of the late 1970s, characterized by strong repetitive bass rhythms.
    b. A style of dancing usually done to disco music.
intr.v. dis·coed, dis·co·ing, dis·cos
    To dance to disco music.
[Short for discotheque.]
 disco adj.
The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

disco [ˈdɪskəʊ]
n pl -cos
1. (Music / Pop Music)
     a.  an occasion at which typically young people dance to amplified pop records, usually compered by a     disc jockey and featuring special lighting effects
     b.  (as modifier) disco dancing
2. (Music / Pop Music) a nightclub or other public place where such dances take place
3. (Music / Pop Music) mobile equipment, usually accompanied by a disc jockey who operates it, for providing music for a disco
4. (Music / Pop Music)
     a.  a type of dance music designed to be played in discos, with a solid thump on each beat
     b.  (as modifier) a disco record
[shortened from discotheque]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003


Noun 1. disco - popular dance music (especially in the late 1970s); melodic with a regular bass beat; intended mainly for dancing at discotheques
disco music
popular music, popular music genre - any genre of music having wide appeal (but usually only for a short time)
2. discodisco - a public dance hall for dancing to recorded popular music
discotheque
ballroom, dance hall, dance palace - large room used mainly for dancing
Verb 1. disco - dance to disco music
trip the light fantastic, trip the light fantastic toe, dance - move in a pattern; usually to musical accompaniment; do or perform a dance; "My husband and I like to dance at home to the radio"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2008 Princeton University, Farlex Inc.

disco
noun dance, ball, hop (informal), knees-up (Brit. informal), discotheque, dancing party The youth club holds a disco every Friday night.
Collins Thesaurus of the English Language – Complete and Unabridged 2nd Edition. 2002 © HarperCollins Publishers 1995, 2002


**********************************************


disco, beat-driven style of popular music that was the preeminent form ofdance music in the 1970s. Its name was derived from discotheque, the name for the type of dance-oriented nightclub that first appeared in the 1960s.
Initially ignored by radio, disco received its first significant exposure in deejay-based underground clubs that catered to black, gay, and Latino dancers.Deejays were a major creative force for disco, helping to establish hit songs...


Disco (disambiguation)
Disco is a genre of music originating in 1970s discothèques, incorporating elements of funk, soul music, and salsa.
Disco or DISCO may refer also refer to:

Music

 • Discothèque, an entertainment venue or club, with recorded music played by disk jockeys rather than live music
Other
 • Disco Ensemble, Finnish post-hardcore/punk band originally called DisCo
 • Disco mix, style of mixing disco music
 • Disco orchestration, style of orchestrating disco music

Entertainment

 • Disco (TV series), German music show, 1971–82
 • Disco (movie), 2008 French release starring Franck Dubosc
 • Disco: A Decade of Saturday Nights, 2003–5 touring exhibition on disco culture

Similar spellings

 • Disko (disambiguation)
 • Disc (disambiguation) (also covers disk)
 • Discovery (disambiguation), some products named "Discovery" are nicknamed "Disco"
  This article is copied from an article on Wikipedia® - the free encyclopedia created and edited by online user community. The text was not checked or edited by anyone on our staff. Although the vast majority of the Wikipedia® encyclopedia articles provide accurate and timely information please do not assume the accuracy of any particular article. This article is distributed under the terms of GNU Free Documentation License.
  Copyright © 2011 Farlex, Inc.Source URL: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Disco+(disambiguation) 
 ***************************************************************************************

Mire gondolsz, ha az mondom diszkó?