FŐOLDAL

2014. nov. 1.

Ritmus, tempó, ütem - és a többi...

A RITMUS

a zene egyik meghatározó paramétere; 
kiemelkedő fontossága van a tánczenében,
a disc jockey tevékenységének, a mixelésnek az alapja.
A ritmust érezni kell – a ritmusérzék fejleszthető! 
A ritmust érteni kell – megtanulható!


Az alábbiakban a zenei ritmussal kapcsolatos, DJk részére tömörített alapvető ismeretek –hivatkozásokkal kiegészülő- vázlata olvasható. (Ne sajnáld rá az időt!)

Az idő egész életünkben döntő fontosságú; a zenében is.
„A zene létezésének lényege az idő.”

Az időt a ritmus szervezi egységgé; a ritmus a történések folyamatok, jelenségek időbeli rendszere, váltakozása, ismétlődése.
A ritmus határozza meg a hangok és hangsúlyok időbeli helyét és relatív időtartamát.

A hosszabb-rövidebb hangértékek csoportosítása és a hangsúlyok helye eredményezi a ritmus változatos formáit.
A dallam vonatkozásában az idő a hangok egymásutániságát jelző horizontális paraméter.

A zenei ritmus beosztása, egysége a metrum.
A hangjegyírásban a metrumokat az ütemek (taktusok) jelzik, amiket függőleges ütemvonalak választanak el egymástól. Lehet: páros (2/4, 4/4), páratlan (3/8, 3), vagy összetett (5/8, 6/8).

Az ütem belső rendje, összetétele az ütembeosztás. Ezt a kottasor (vonalrendszer) elején törtszám (ütemjelző) határozza meg (például 4/4, 3/8).

A tánczene leggyakoribb, alapvető ütemezése a 4/4 (four on the floor).
Ez azt jelenti, hogy minden ütemben 4 negyedhangnak megfelelő összérték van hangjegyekből és/vagy szünetekből.
Egyszerűen szólva négyet kell rá számolni.

A ritmus sebessége a tempó.
A tempó, -a zene időmértéke- határozza meg, hogy egy zeneszám gyors, vagy lassú.
A "gyors" vagy "lassú" -csakúgy, mint az összes tempójelzés- viszonylagos.
(A metrum, ütem és a ritmus szintén csak egymáshoz viszonyítva fejezi ki a hangok, szünetek értékét; pl. egy negyedhang szólhat fél másodpercig vagy fél percig is).

A tempó pontos megadása csak 1816-tól, a metronóm feltalálása után vált lehetővé.
Az eredeti Mälzel-féle ütemmérő szerkezet fő része az inga, amelynek kilengési sebessége módosítható, vagy beállítható a kottában számjelzéssel megadott időegységre, és ezt jelzik az inga kattanásai.
A ritmikus értékek egységnyi időre eső számát a klasszikus zenében a "Mälzel Metronome” M.M. rövidítésével adják meg; a kottákban a tempójelzés mellett, vagy annak helyén számjelzéssel.

A tánczenében viszont a BPM, a "beats per minute" rövidítése használatos.
A percenkénti ütésszám a zeneszámok legfőbb, a tempóra vonatkozó jellemzője, így a zenei stílusok nagyjából behatárolhatóak BPM-számok segítségével.

A zeneszámok tempójának egyeztetése, szinkronizálása a mixelés alapja, a Beat Mixing. Ezt a szakismereteknél tárgyaljuk.
Addig is egy egyszerű előzetes:


▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

Néhány online metronóm:
web metronome
bestmetronome
metronomeonline
bestmetronome

Itt minden a metronómról:
metronomes

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫


A ritmus ábrázolásának érdekes, új módja!

In standard notation, rhythm is indicated on a musical bar line. But there are other ways to visualize rhythm that can be more intuitive. John Varney describes the ‘wheel method’ of tracing rhythm and uses it to take us on a musical journey around the world.Forrás: ritmus | Zenei ENCIklopédia http://www.zenci.hu/szocikk/ritmus#ixzz3GqnlStAg