FŐOLDAL

2017. dec. 28.

Semmi közöm hozzá!?


Szia! Nem lesz ismét vizsgakötelezettség? Szerintem muszáj lenne. Nagyon rossz irányba haladunk.
Ezt a rövid üzenetet kaptam most karácsony – és születésnapom másnapján.
Nagyon kilógott a jókívánságok sorából; csípőből válaszoltam rá:
Semmi közöm hozzá.
Ám azóta sem tudok szabadulni a gondolatoktól, amik felötlöttek bennem most, amikor az ünnepek és az év vége különösen késztet a visszaemlékezésre, az értékelésre.

Ami évtizedekig kitölti az életed, szereted és fontos, az nem múlik el nyomtalanul.

Nem sírom vissza a múltat; fejlődni, változni kell!
De megtagadni sem szabadna, ami hasznos és jó volt.

Nagyon rossz irányba haladunk?
Igen; tudom és érzem – nem csak a disco vonatkozásában.

Valóban semmi közöm hozzá?
Nem tudom – de nem így érzem!

Boldog új évet kívánok!
Tamás

2017. dec. 1.

Kategória vizsga - 1979, 1980

Az 1979 évi kategória vizsgára több mint 300-an jelentkeztek.
Sikeres vizsgát tett a résztvevők 42%-a, de csak egy érte el az "A" kategóriát.Az 1980-as kategória vizsga "belső használatú" kimutatása:


Előadóművész - disc jockey


A művészet és a művészek minden társadalomban különleges figyelmet és helyet kapnak.
Helyzetük lehet tiltott - tűrt - támogatott; érték - vagy pénz-centrikus; az aktuálpolitika vagy a közönség igény által vezérelt, és természetesen ezek -művészeti áganként eltérő- keveréke.


Kétségtelen, hogy a disc jockey tevékenység hivatalos elismertsége 1990-ben volt a legnagyobb:


Amit a vizsgákról tudni kellett - 1991-ben

Az első hivatásos előadóművészi dj-vizsgáról itt olvasható!

Az előadó-művészet azon művészi produkciók összefoglaló elnevezése, amelyek (szemben az alkotóművészettel) nem új műveket hoznak létre, hanem a közvetlenül nem élményszerű formában (írásban, kotta, koreográfia) rögzített művek élményszerű átélését teszik lehetővé. Fő ágai a színházművészet, a szavalóművészet, ének-, tánc- és hangszeres zenei előadó-művészet.Az előadó-művészet sohasem jelenthet mechanikus reprodukálást, hanem interpretálás, azaz értelmezés, mely az eredeti művészi alkotás módosítását, kifejezés- és hatásmechanizmusának bővítését jelenti.
Az előadandó mű döntően meghatározza azt a mozgásteret, amelyben az előadóművész a maga felfogását érvényesítheti, s ha ezt a keretet túllépi, rendszerint meghamisítja a művet, vagy társszerzői, adaptálói tevékenységbe csap át; ennek ellenére az előadó-művészet nem nélkülözi az alkotói jelleg bizonyos mértékű jelenlétét.
(Wikipédia)
✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

...az élő, jelen idejű előadó-művészeti alkotás semmi mással nem helyettesíthető társadalmi tevékenység...

2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Az előadóművészet alapképzése 41 hangszeres/énekesi szakon ad képesítést.

A disc jockey (lemezbemutató) ma már sem az előadóművészek, sem a szakmák között nem szerepel.
Éliás GyulaÉliás Gyula az első generációs dj-k egyik nagy egyénisége.

Az első 12 "A" kategóriás lemezbemutató egyike.

Az alábbi cikk 1987-ben jelent meg róla a Disco Info-ban:Éliás Gyula életmű-díjat kapott.

Méltatás, az erények felsorolása majd visszaemlékezés és köszönet.

Mindkettő rövid - és furcsa.Működési engedéllyel rendelkezők - 19802017. okt. 27.

Deep Purple - Farkas Gábor

A DISCO INFO "sokoldalúságát" és a cikkíró dj sokrétűségét dokumentálja az alábbi élménybeszámoló:(Forrás: DISCO-INFO 9. szám, 1987/1.)

Az esemény illusztrációja:

2017. aug. 20.

Mi kellett a "lemezlovagláshoz" - 30 évvel ezelőtt?!


Részlet a HiFi Mozaik 1987/1 számában megjelent „Lovasiskola” című riportjából.

Két és fél évvel ezelőtt egy új könnyűzenei magazint találtunk a postaládánkban, ezzel a különös címmel: Disco Info. Akkor nem tulajdonítottunk neki jelentőséget - ezek a popkiadványok hol feltűnnek, hol eltűnnek -, ámde a Disco Info azóta is rendíthetetlenül megjelenik, és tükröt mutat a könnyűzenei világnak, vagyis pontosan azt produkálja, amire mi nem vállalkozhatunk, noha Olvasóink rajtunk kérik számon. Igaz, a Disco Info nem szabályszerű, utcán terjesztett újság. Félhivatalos, "belső", de kívülállók számára is elérhető fóruma egy egész szakmának: a diszkózásnak. Szerkesztője, Hölzer Tamás a lemezlovasok "szakfelügyelője" is egyszemélyben (az engedélyügyi és közművelődési csoport vezetője az Országos Szórakoztatózenei Központban). Az alábbi interjúval tehát nemcsak egy érdekes és a mi programunkat kiegészítő - igaz, méregdrága - kiadványról tájékoztatjuk Olvasóinkat, hanem a hazai diszkó-iparágról is. DL.
Mi kell a lemezlovagláshoz?
Három dolog...

Pénz, pénz és pénz?

...nem, pénz csak az elsőhöz kell, a berendezéshez - habár,
gondolom, a HFM olvasói számára ez a legérdekesebb. Alapvető, hogy a
berendezés jól szóljon, márpedig Magyarországon tudomásom szerint nem
gyártanak komplett diszkó-berendezést. A diszkósnak tehát értenie kell
hozzá, hogy berendezését összeszedje és üzembe állítsa. A helyiség,
ahol dolgoznia kell, általában amúgysem zenehallgatásra való: rideg
falak vagy hodályok, esetleg kiskocsmák - nehéz behangosítani őket.
Tapasztalatom szerint a berendezés milyensége általában nem arányos a
hangminőséggel. Persze a készülékek minősége már eleve megszab egy
bizonyos korlátot, de gyakran előfordul, hogy a berendezés fényes, és
a hang mégis gyatra. Tény, hogy ma már egyre nagyobb értékű készülékek
szükségek, különösen, hogy nemcsak hangot kell produkálni, de
fényhatásokat is, és akkor már nem lehet megúszni 100 ezer forint
alatt. Megjegyzem, a diszkósok (meg a hifisták!) egy része éppen
műszaki oldalról keveredett erre a területre, és magával hozta a
technikai ismereteket. Előbb volt dolga a berendezéssel, és csak
azután a zenével. A másik dolog, illetve valójában az első, ami kell a
diszkózáshoz: a zenei anyag. Ez általában szalagról szól; a magyar
diszkósok többsége nem is annyira lemez-, mint inkább magnólovas - ez
magyar sajátosság.

A külkereskedelem nyelvén ezt úgy mondanák: devizát váltanak ki...

Persze. A lemezbemutatás gyökerei ugyan az ötvenes évekig nyúlnak
vissza, dehát akkor lemez alig volt, csak rádió. Meg a Mambó magnó
(amelyet előbb csak a zenekari szünetekben vittek fel a pódiumra).
Vagy a lemezkölcsönző a Rákóczi úton. Ma is igen kevés az olyan
diszkós, aki lemezről dolgozik. Habár ma már nálunk is vannak maszek
lemezboltok, szép számmal. Úgyhogy legalább a zenei anyag frissességét
illetően nem vagyunk elmaradva az angolszászoktól.
És a harmadik dolog, ami a lemezlovagláshoz kell?

Az ember. Ezt, sajnos, nem lehet megvásárolni a boltban. Ha a
vizsgákon szerzett benyomásaimból indulok ki, azt kell mondanom, hogy
nagyon kevés az olyan diszkós, akit a zeneszeretet hozott ide, nem
pedig...

A pénzszerzés lehetősége?

Ebben azért nem vagyok biztos.

Mi egyébről lehet még szó, a pénzen és a zenén kívül?

A diszkózás népszerű tevékenység. A fiatal embernek tetszik, hogy
ő itt a diszkós. De ez önmagában nem elég. Mindenekelőtt beszélni is
tudnia kell. Gátlásosságnak itt nincs helye. Más vizsgákon még el
lehet fogadni, hogy a jelölt egyébként jól tudja a fizikát vagy a
biológiát, csak éppen túlságosan izgul. De egy diszkós a vizsgán sem
lehet izgulós.

Vagy legalábbis nem jobban, mint a színész a színpadon.

Pontosan. A visszahúzódó, szorongó, félénk alkat (a beszédhibásról
nem is beszélve) nem arat sikert, a közönségnek nincs türelme
megvárni, amíg a diszkós belelendül. És ez még csak pusztán alkati
követelmény. Ezenkívül legyen a diszkósnak egy bizonyos fokú általános
műveltsége, ismerje az angol kifejezéseket, rendelkezzék zenei,
illetve műszaki-technikai ismeretekkel, és végül azt is be kell
mutatnia a vizsgán, hogyan dolgozik a "pultnál", a jellegzetes
kétlemezjátszós berendezéssel.

Angolul mennyire kell tudnia?

Mi nem igazi nyelvtudást várunk el, csak annyit, hogy a diszkós
helyesen ejtse ki az idegen szavakat, elsősorban az előadók nevét és a
slágercímeket. Ez tehát a nyelvismeretnek éppen csak a minimuma. A
kategóriavizsgán sem várunk el többet, csak ott aki jobban szerepel,
tehát aki le tud fordítani dalszöveg-részleteket is, az több pontot
szerez, vagyis nagyobb az esélye, hogy magasabb kategóriába sorolják.
Persze, neki is több vizsgaszakaszon kell átmennie, és hiába tud
tökéletesen angolul, ha mondjuk a műszaki-technikai ismeretekből
megbukik.

Az ezer diszkósból hánynak van végleges, azaz kategóriavizsgája?
 
Körülbelül a felének. Egyébként a kategóriavizsga sem végleges,
ezt is meg kell újítani 5 évenként.

Mi függ attól, hogy alacsonyabb, avagy magasabb kategóriába
tartozik-e a diszkós?


A tekintélye, a presztízse. A jövedelme kevésbé.

Mennyi időnként rendeztek vizsgákat?

Kategóriavizsga évente van, ideiglenes engedélyért csaknem havonta
lehet vizsgázni.

A zsűri?

Lényegében A-kategóriás profik, továbbá az OSZK szakemberei. De
például az általános műveltség vizsgáját (amit inkább
ismeretfelmérésnek neveznék) évek óta a Fővárosi Pályaválasztási
Intézettel közösen tartjuk, erre a célra egy tesztmódszert is
kidolgoztattunk. Angolból is szakember bírálja el a jelentkezőket.

Eljön a diszkós a vizsgára, nem felel meg, elutasítjátok.
Megkérdezhetné: honnan kéne tudnia mindazt, amit elvártok tőle? (Azt
hiszem, rövidesen eljutunk a Disco Info-ig.)


Hát igen, amikor a miniszteri rendelet kijött, összeállítottuk a
vizsgakövetelményeket és leszögeztük, hogy mi a lényeg: a zene
bemutatása, szavakkal. És máris elkezdődtek a bajok. Képzelj el egy
fiatal, talpraesett srácot, sugárzik belőle, hogy "együtt van" a
zenével, kifejezetten jó benyomást kelt, és akkor egyszercsak vége a
zenének, és kiderül, hogy a közhelyeken kívül nincs semmi
mondanivalója. De miért nincs? Gyakran csak azért, mert az égvilágon
semmit sem tud a szóban forgó zenéről, a címén és az előadójának a
nevén kívül. Mert a többség kazettán kapja az anyagot, kiesik a
lemezborító mint információhordozó; a külföldi újságok drágák, nehéz
megszerezni őket, és persze azokban nem magyarul írnak, a képektől
pedig nem lesznek okosabbak a diszkósok.

Nem tudnátok felkészíteni őket?

Csak általában véve készíthetjük fel őket, javíthatjuk a
készségüket, de a műsoranyag napról-napra változik, azt nem lehet
megtanítani - csak egy rendszeresen megjelenő kiadványban írhatunk
róla.
*   *   *   *   *   *

A HiFi Magazin (HFM) több volt, mint egy "sajtótermék"!

2017. ápr. 29.

DJ tanfolyamok és vizsgák napjainkban

Több, mint három évtizedes előzménye van a magyarországi disc jockey képzésnek és vizsgának.
Ez a -lassan feledésbe vesző- múlt.

Ám jelenleg nyilván vannak korszerű, új oktatási formák.
Néhány napja felmerültek vizsga - és egyéb kérdések...


Elhatároztam, hogy feltérképezem milyen lehetőségei vannak azoknak, akik disc jockey tudásukat, ismereteiket szervezett körülmények között szeretnék bővíteni; tanfolyamra (esetleg vizsgára) jelentkeznének. Őszintén szólva kíváncsi vagyok, hova, milyen szintre fejlődtek a szakmai kritériumok, és milyen korszerű formában oktatják, minősítik ezeket.

Amikor hirtelen felindultságból nekiültem, hogy áttekintsem a választékot nem gondoltam, hogy ilyen bőséggel, változatossággal fogok találkozni.


Áttanulmányozásuk, összehasonlításuk előtt először -valamilyen szempont szerint- rendszerezni, csoportosítani akartam a tanfolyamokat. Tehát csak belenéztem néhányba, de máris emocionális hatásuk alá kerültem:

😱 👾 😠 👹 ✌ 😁 💣 🚑 ✔ 😞 🙆 👺 😜 ⚔
Szóval:
Jajjj!          Ilyen nincs!!!         Jéééééééééé!         Ez igen!         Na neeeee!

Rádöbbentem, hogy ezek az érzelmek megnehezítik a tárgyilagos vizsgálatot.
De nem adom fel!
(Első tanulság: a felmérés kevesebb tudományos módszert és több humort igényel.)


A képzések csoportosítása, rendszerezése helyett véletlenszerű sorrend lesz.
Keresni sem kell; bukkannak elő a dj-képzők, és merülnek fel érdekességek és újabb kérdések!...


Véletlenül találtam Marta Vendrey jegyzeteire, melyekben Kezdő DJ-ként ezt írja:


...ott vannak a DJ iskolák. Nemcsak azért jók, mert megtanítanak profin mixelni, hanem mert az oktatók később továbbajánlanak, ha jól tanulsz. 

Nekem az első DJ munkáim például a Mixdown Dj School oktatói által voltak és mai napig segítenek, támogatnak, ahogy sok más diákjukat is.


(Egyébként Márta írásait is érdemes lenne megvitatni, ha már veszi a fáradságot, hogy átgondolja tapasztalatait, összeszedje gondolatait és leírja, közzétegye azokat!)

Most viszont a lényeg, hogy hálásan említ meg egy iskolát; kezdjük hát ezzel:

Mixdown Dj School


Mottójuk van: Merj nagyot álmodni!


Weblapjuk nincs, ezért a Facebook oldalukról szedegettem össze néhány infót:

Itt látható a tavalyi záróvizsgán készült rövid video, amiben Hamvai mester lazán tájékoztat a követelményekről. Elmondja, -és demonstrálja- hogy tudni kell ötösre az elméletet (a vizsgázónak), valamint beavat a house- és a funky-mix hierarchikus értékelési rendszerébe.

Az iskola legújabb felhívása: 

Március 15-én nyílt napot tartunk, ahol találkozhatsz az Mixdown Dj iskola oktatóival, egykori tanulóival és megismerkedhetsz az oktatás menetével. A részvétel DÍJTALAN, helyszín UP The Club (Bp. Fehérvári út 87), start 18:00. Program: bemutatkozás, kötetlen beszélgetés a lemezlovas szakmáról és az okatatási rendszerünkről, profi dj pulttal való ismerkedés-kipróbálás.

A helyszínen a beiratkozás is lehetséges. További infó a nyílt napról és az iskoláról dj@mixdown.hu, vagy a +36 30 933 9039-es telefonszámon. Mi ott leszünk: Hamvai P.G. Hamvai Péter Lorand, Dj Revolution Gábor Czabán, Magonyi L Magonyi Làszlò


Ebben sem terhelik információkkal az érdeklődőket : majd a helyszínen kötetlenül...
Szóval menj el tájékozódni egy kötetlen beszélgetésre (pénzt és rágót vigyél).

A felhíváson -meglepetésemre- az iskola támogatói között van a DJ Szövetség, sőt, még a Legális DJ is!
Ezek szerint a Szövetség -minden rosszindulatú híresztelés ellenére- képzéssel és vizsgáztatással is foglalkozik?
Csak a Mixdown Dj School kap támogatást, vagy más iskolák is?
Mit jelent tulajdonképpen a támogatás; erkölcsi, anyagi, szellemi...?
De ez más téma - majd máskor!Van viszont egy másik meglepetés is: Márta (fent említett) jegyzeteihez hozzászólt a Sonic School, amiből kiderül, hogy az ifjú DJ náluk (is!?) tanult és szintén büszkék rá!

És ha már szóba került, legyen ez a következő iskola, ahova benézünk!


Sonic School


Sonic School weblapjára pillantva egyből megállapítható, hogy itt érdemes körülnézni.
A bőséges, tematikusan rendezett tartalom,  az "olvasóbarát" profi kivitelezésű oldal alaposabb böngészésre csábít!


Hírek, Interjúk, Termék bemutatók, Tutorialok, Workshopok...

Ráadásul van blogjuk, és a Facebook mellet YouTube és Instagram oldaluk is.

Még nem tudom, hogy a hazai mezőnyben van-e ennél jobb, de az tény, hogy a nemzetközi DJ és zeneszerkesztő képzők "bemutatkozói" között is megállja a helyét.

 A remek első benyomás után nézzük, olvassuk a tartalmat...

(foly.köv.)

————————————————————————————————————————

...elkezdtem olvasni, nézni, hallgatni - döbbenetes!
Erről ennyit!


☹    ☹    ☹    ☹    ☹   

2017. ápr. 23.

Vizsga - és egyéb kérdések...

Furcsa érzésekkel olvastam ezeket a -nekem címzett, néhány napja érkezett- sorokat.
Valaha naponta tucatjával kaptam hasonló tartalmú leveleket.
Ma már se vizsga, se "illetékességem".
Ezzel nyilván az érdeklődő is tisztában van, mégis -valamiért- megkérdez...

Nem tudok egyből válaszolni, mert -bár naprakészen tájékozottnak tartom magam a disco világában- nincs átfogó képem a hazai képzési és vizsgalehetőségekről.

A téma azért is érdekel, mert én tanulás és vizsgapárti vagyok. Meggyőződésem, hogy még a legnagyobb tehetségnek sem árt a tanulás, az átlag-többségnek pedig nélkülözhetetlen. Aki pedig valamit tud, annak természetes igénye a megmérettetés (vizsga), függetlenül attól, hogy ad-e papírt, vagy hogy kötelező-e. (Persze hasznos képzés és reális vizsga esetében!)

A helyzetet bonyolítja, hogy a disc jockey és a producer fogalma teljesen összekuszálódott!
Azzal a (tév)hittel és "elvárással", hogy a DJ csak akkor ér valamit, ha saját zenéje van, a zeneszerzés (készítés) a képzés legfőbb elemei közé került! Oktatják is sokan; igen érdekesen.

Tehát utánanézek és felderítem a jelenlegi helyzetet, lehetőségeket és közzéteszem itt, a Disco Story oldalán és csoportjában.

Folytatás: DJ tanfolyamok és vizsgák napjainkban

2017. ápr. 21.

Dyskoteka z PRL - DJ Union Poland

A disco nemzetközi története (kialakulása, fejlődése) -főleg angol nyelven- jól dokumentált, sokak által kutatott, publikált szakterület.

A "magyar diszkó" múltja egyre inkább feledésbe merül.

Lengyelország -mely szintén nem tartozik a disco-nagyhatalmak közé- viszont büszkén hirdeti, propagálja előéletét.
A mozgalom vezéregyénisége DJ Yahu Pawul, a jelenleg is aktív "pioneer deejay".


Elismerve "múltmentő" tevékenységét az alábbi figyelemfelkeltő összeállítással szeretnék hozzájárulni a lengyel disco történetének népszerűsítéséhez (és a legendás lengyel - magyar barátság felidézéséhez).

DJ Yahu Pawul fotója a '70-es évekből - amihez hasonló sok magyar dj-ről is készült.
Mottóját is többen magukénak érezhetik:


Néhány szerteágazó link:


Disc Jockey - Dyskoteka z PRL - Disco Népköztársaság
DISCO & DEEJAY HISTORY:Blogger: Felhasználói profil: Jan Yahu Pawul

2017. ápr. 15.

DJ Sumirock

Bejárja a világhálót a 82 éves japán gombóckészítő néni mesés karrierje!
70 évesen kibuggyant belőle addig szunnyadó tehetsége, és a főzőpultot felcserélte a disco-pulttal:


Egy évig tanulta a ritmuskeverés művészetét és ma már  DJ Sumirock művésznéven aratja sikereit.
Aranyos történet!


Nem is olyan régen még óriási felháborodással reagált a "szakma" a félmeztelen celeb-lányok disc jockey próbálkozásain és gyakran felmerült a kérdés: Bárki lehet lemezlovas?

Már nincs kérdés - csak egy kemény gombóc a gyomrunkban!

No, de félre az okoskodással és élvezzük önfeledten a művésznő magával ragadó temperamentumát, sugárzó egyéniségét, csodálatos zenéi világát, mesteri keveréseit, produkcióit:Rajongói itt még sokat megtudhatnak a művésznő pályafutásáról, sikereiről:

82-Year-Old Dumpling Maker-Turned-DJ Is About to Be a Star

2017. ápr. 8.

Malia Obama - DJ lesz...Malia Obama, a volt amerikai elnök Barack Obama lánya úgy döntött, hogy a Harvard Egyetem helyett Las Vegasba megy; itt lesz első disc jockey fellépése.

Apja támogatja a döntését.

Egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a DJ-k a világ legbefolyásosabb emberei közé tartoznak, akik milliókat tudnak elérni, megmozgatni zenéjükkel. Örül, hogy lánya közéjük fog tartozni.


Malia Obama, the daughter of former US President Barack Obama, has decided to forgo her college years at Harvard University to become a touring DJ.

Barack has come out to fully support his daughter’s decision.

“DJs are some of the most powerful individuals on this planet,” Obama said at a news conference to address his daughter’s aspirations.

“They have the power to move millions with their music, and I am excited to follow Malia on her path to becoming a tastemaker in the field”.Barack Obama zeneszeretete közismert. Figyelemmel kíséri, elismeri, támogatja a különböző műfajokat képviselő kiváló zenészeket.
Csak egy példa erre Frankie Knuckles halálakor írt levele:

Paid tribute to the late Frankie Knuckles in 2014:

Remélhetőleg Maila Obama nem a celebek, hanem a méltán elismert művészek táborába fog tartozni - akire büszke lehet az apja.

Források, részletek:2017. ápr. 6.

Így készülnek a kazetták
Az egykor népszerű médium az utóbbi időben egy kicsit visszatért.

Ez a videó megmutatja, hogyan készülnek a kazetták.

Making Cassette Tapes:

2017. márc. 10.

Happy World DJ Day!Nem egyértelmű, hogy mikor van - akár minden nap ünnepelhetjük!

SOK SIKERT, DJ-K!

Egyes források szerint:

World DJ Day is not only a holiday, but also an important charity event, which is held on behalf of club industry.
UNESCO declared March 9 as the World DJ Day in 2002.

A charity action aimed at helping children's organizations are held annually in the framework of this holiday.
World DJ Fund and Nordoff Robbins Music Therapy, which use music to cure children and adults, initiate this action. All the incomes received by DJs, clubs and radio stations on this day go to different international children's funds and organizations.
Source: Panorama.am

Van, ahol január 20-án tartják:
***********************************************************************

Ezen a napon a világ 18 országában böngészték a Disco-Story weblapot!